Tähtitiimin toimintalinjaukset


Tiimin arvot


Tasa-arvoinen kohtelu sekä kunnioitus muita harrastajia kohtaan. Jokainen harrastaja otetaan vastaan sellaisenaan kuin on; ikään, fyysiseen kuntoon tai taustaan katsomatta.


Tiimin vahvuus


Luottamus. Tiimin jäsenet voivat milloin vain tarvittaessa tukeutua toistensa apuun.


Tiimin jäsenten toiminnan säännöt


Ohjaaja vastaa siitä, että hänen vetämänsä harjoitukset ovat asianmukaisia ja sisällöltään laadukkaita, mutta myös turvallisia.
Rahastonhoitaja hoitaa työnsä asianmukaisesti ja huolellisesti.
Tiedottaja huolehtii siitä, että kaikki tiedottaminen saavuttaa kohderyhmänsä ajallaan.


Tiimin jäsenten ajankäyttö


Puheenjohtajan ajankäyttö koostuu pitkälti seuran toimintaan perehtymisestä. Rahastonhoitajan ajankäyttö on seuran rahaliikenteen seuraamista ja osallistumismaksujen sekä jäsenmaksujen valvontaa. Sihteerin ajankäyttö on pöytäkirjojen laatimista ja säilyttämistä sekä erilaisten anomusten ja hakemuksien tekemistä. Harjoitusten ohjaajan ajankäyttö on tehdä harjoitusohjelmat vuositasolle valmiiksi jolloin itse harjoituksissa ei tarvitse käyttää aikaa harjoitusten suunnitteluun ja läpiviemiseen.


Johtajuus tiimissä


Hyvä johtaja on tasapuolinen, ottaa kaikki huomioon sekä tukee ja auttaa tiukoissa tilanteissa. Hän laittaa itsensä likoon seuran puolesta ja näyttää omalla esimerkillään kuinka seuran kehittämiseen sitoudutaan.


Seuran kehittämisprosessin dokumentointi


Sihteeri kirjaa pöytäkirjoihin hallituksen kokouksissa tehdyt havainnot tähtitiimin projektin etenemisen suhteen ja säilyttää näitä pöytäkirjoja koneellaan. Lisäksi nämä pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten luettavissa seuran yhteisessä sähköpostissa.


Kokoukset


Vuosikokous järjestetään keväisin sekä hallituksen kokoukset kesäisin ja syksyisin. Tarpeen tullen hallitus kokoontuu useammin esimerkiksi tulevien tapahtumien suunnittelutyön ääreen. Yleensä puheenjohtaja kutsuu hallituksen jäsenet koolle, mutta tarpeen tullen pikapalaveri on mahdollista järjestää myös hallituksen WhatsApp-ryhmässä.


Sisäinen viestintä


Oikein toteutettuna sisäinen viestintä on hyvin kohdennettua ja ajankohtaista. Viestin saaja huolehtii, että on ymmärtänyt saamansa tiedon ja reagoi siihen asianmukaisesti ja ajallaan. Tiimimme sekä taidoseuramme arvostaa avoimmuutta, nopeutta ja luotettavuutta.