Tähtitiimin tavoitteet


Kouvolan Taidoseuran tähtitiimin tavoitteena on tuoda puitteet lajin edulliseen harrastamiseen ja monipuolisen liikunnan tarjoamiseen.

Seuratoiminnan lisäämiseksi tiimin päämääränä on sitouttaa taidon vanhoja aktiiviharrastajia 3 vuoden projektilla apuohjaajiksi sekä seuratoimijoiksi. Lisäksi tarkoituksena on kannustaa seuran jäseniä osallistumaan nykyistä aktiivisemmin Suomen Taidon järjestämiin koulutuksiin sekä leirityksiin.

Tiimin tavoitteena on saada seuralle uusia, pidempiaikaisia harrastajia keskimäärin 5 vuosittain. Tätä edesauttaakseen tiimi tulee tavoittelemaan seuralle jälleen kiinteitä aikuisten harrastevuoroja sekä rohkaisee harrastajia parhaansa mukaan niiden aktiivikäyttöön. Tämä toimisi hyvänä vastapainona seuran junioripainotteiselle toiminnalle sekä lisäisi potentiaalisten ohjaajien aktiivisuutta seurassa.

Tähtitiimi pyrkii nostamaan seuran näkyvyyttä erilaisissa liikuntatapahtumissa, esimerkiksi tarjoamalla lajikokeilua lapsille ja nuorille suunnattuilla liikuntaleireillä.

Seuran nykyinen harjoittelusali on suuri epävarmuustekijä, sillä liikuntahallirakennuksen tulevaisuudesta ei ole takeita. Tavoitteena onkin saada seuralle varma ja pysyvä tila lajin treenaamiseen jatkossakin.