Pelisäännöt junioreille


Ohjaajien tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja motorista kehittymistä sekä innostaa lapsia liikunnalliseen elämäntapaan taidoharjoittelun kautta. Taidoharjoitukset vahvistavat lapsen liikkuvaa minää, siellä luodaan onnistumisen kokemuksia, opetellaan sääntöjen noudattamista ja yhdessä harjoittelemista, vuorovaikutustaitoja sekä ryhmän osana olemista. Harjoittelun kautta opitaan muitakin elämässä tarvittavia taitoja kuten epäonnistumisen sietoa.

Turvallisuus on harjoittelussa ensiarvoisen tärkeää. Turvallisuus lähtee jokaisesta itsestään ja paras apuväline turvalliseen harjoitustapahtumaan on salikuri, joka on taidolle budolajina tyypillinen ominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että taidosalilla eli dojolla kaikki kuuntelevat ohjaajaa, antavat kavereille treenirauhan ja yrittävät aina parhaansa. Pariharjoitteita tehdään aluksi pitkällä etäisyydellä, jotta vielä hiomaton tekniikka ei satuta vahingossakaan kaveria. Ihan pienimpien junioreiden kanssa ei harjoitella esimerkiksi ottelua ollenkaan. Taido on puolikontaktilaji, joten täysillä osumisen sijaan tavoite on oikeanlainen ajoitus ja tarkka tekniikka.

Salikuri voi sanana olla vieras tai pelottava, mutta se tarkoittaa lähinnä sitä, että kun salilla noudatetaan sääntöjä, harjoituksissa voidaan keskittyä harjoittelemaan uusia asioita, pitämään hauskaa ja hikoilemaan hyvässä seurassa. Kamppailulajien yhteinen missio on, että kukaan ei kiusaa ketään koskaan. Kiusaamiseen puuttuminen on yhteinen asiamme. Taidojuniorit ovat luoneet yhdessä ohjaajien kanssa saleille yhteiset junioritaidokan pelisäännöt.


Tärkeintä junioritaidossa on ystävyys, luottamus,
yhteistyö, kuuntelu ja hyväksyntä.Ystävyyttä on esimerkiksi...

 • se, että ollaan kilttejä toisille
 • se, että seura ottaa hyvin vastaan uudet harrastajat ja kaikki hyväksytään mukaan
 • se, että treeneissä ei kiusata ja salille voi mennä hyvillä mielin


 • Luottamusta on esimerkiksi...

 • se, että kun harjoitellaan esim. tengiä, niin muut osaavat avustaa oikein
 • se, että jos kisoissa tai treeneissä menee pieleen, niin kukaan ei naura tai pilkkaa
 • se, että vetäjä kohtelee kaikkia tasapuolisesti


 • Yhteistyötä on esimerkiksi...

 • se, että jokainen on aktiivisesti treeneissä mukana
 • se, että tehdään yhdessä kaikkien kanssa, eikä vaan parhaiden kavereiden
 • se, että antaa muiden tehdä rauhassa


 • Kuuntelu on esimerkiksi...

 • sitä, että vetäjien tulee kuunnella ja vetäjiä tulee kuunnella
 • sitä, että kuunnellaan ohjeet, jotta harjoittelu on turvallista


 • Hyväksyntä on esimerkiksi...

 • sitä, että hyväksytään ja kunnioitetaan erilaisuutta
 • sitä, että kunnioitetaan kaikkien osaamista, ja ymmärretään, että eri vyöarvoilla on erilainen osaamistaso
 • sitä, että hyväksytään ja kunnioitetaan muiden lajien erikoispiirteitä ja sääntöjä


 • Kouvolan Taidon pelisäännöt 8 - 12 -vuotiaat juniorit


  Olemme sopineet, että noudatamme seuraavia Pelisääntöjä oman ryhmämme toiminnassa:

 • Kaikkia kavereita kohdellaan hyvin
 • Treeneihin tullaan ajoissa
 • Opetusta seurataan tarkasti ja vetäjiä kuunnellaan
 • Taidotekniikoita ei käytetä väärin
 • Harjoituksissa jokainen yrittää tehdä parhaansa


 • Muuta huomioitavaa:

 • Treeneissä leikitään ja pelataan tarpeeksi paljon.
 • Lisäksi keskusteltiin siitä, ettei kenenkään pidä loukkaantua jos neuvotaan ja opastetaan. Ohjaus pitäisi osata ottaa ja antaa kannustavasti.
 • Keskusteluun osallistui 7 lasta.
 • Pelisäännöt ovat voimassa välittömästi


  Pelisäännöt vanhemmille


  Lasten vanhempien ja ryhmän vastuuhenkilöiden omat Pelisäännöt.

  Olemme sopineet seuraavista Pelisäännöistä, joita me kaikki vanhemmat sekä ryhmän vastuuhenkilöt sitoudumme noudattamaan ollessamme mukana lasten toiminnassa:

 • Lapset huomioidaan tasavertaisesti.
 • Lapsia tuetaan liikkumaan ja harrastamaan monenlaisten ihmisten parissa. Eri ikäiset tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä.
 • Lasten annetaan harrastaa omien psyykkisten ja fyysisten tuntemustensa mukaan. Harjoituksiin ei pakoteta lähtemään.
 • Lapsia kannustetaan harjoittelemaan säännöllisesti, mutta ei pakoteta harjoituksiin.
 • Vanhemmat ja lapset keskustelevat lapsen harrastuksesta ja harjoittelemisesta säännöllisesti.
 • Turvallisuuden ja luottamuksen takaamiseksi lasten vanhemmat ja ohjaajat keskustelevat aktiivisesti. Yhteyttä otetaan heti tarpeen ilmetessä.
 • Vanhemmat ja ohjaajat antavat omalla käytöksellään hyvää esimerkkiä lapsille.
 • Vanhemmat voivat osallistua toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan.